Experiència

INDUSTRIALS, PROJECTES I OBRES

Al llarg d'aquests anys, els nostres projectes, les nostres direccions d'obra i les nostres execucions s'han repartit al llarg de tot el territori català i de fora.

La diversitat i singularitat dels mateixos és gran: equipaments esportius, naus industrials, centres comercials, refugis de muntanya, edificis d'habitatges, habitatges unifamiliars, urbanitzacions, rehabilitació integral d'edificis, centres d'oficines, projectes d'interiorisme, hostaleria, equipaments esportius, obra pública...

Tota la nostra feina ha estat en bona part gràcies a la professionalitat de tots els col·laboradors, des dels despatxos d'enginyeria i arquitectura fins a cadascun dels rams d'industrials especialistes que han intervingut en els nostres treballs.