Pavincas

Adreça
  • Av. Milenari núm. 14 de Montmeló (Barcelona)
Correu electrònic
  • info@pavincas.com
Pàgina web
  • www.pavincas.com

Paviments de formigó: estampat, lliscat, raspat, àrids rentat…

Paviments de morter: autonivellants, microciments, recrescuts….

Paviments de resines per interior/exterior: rampes, sales blanques, cuines…

Paviments en obra nova i rehabilitació d´existents.