Reforma paviment piscina a l'Hotel EXE PARC VALLÈS de Cerdanyola del V.

29/05/2018

Degut a un problema de mal assentament del terreny, realitzem actuacions de reparació i reforma al paviment de la piscina de l'Hotel EXE Parc del Vallès situat a Cerdanyola del Vallès (Bcn). 

Les actuacions realitzades han estat: picada i retirada de la solera de formigó existent, revisió d'instal.lacions, canvi skimmers piscina, compactació del terreny i vertit del nou paviment de formigó. A continuació l'hotel es decideix per un acabat de tarima sintètica per marcar la diferència amb les antigues instal.lacions i poder donar al client una millora en els seus serveis.