Rehabilitació integral d'un edifici al centre de Girona.

13/04/2021

Realitzem la rehabilitació integral de les façanes d'un edifici situat al c/ Sta Clara de Girona.

Les obres realitzades han constat de la reconstrucció de totes parts en mal estat, així com l'actualització de tots els elements obsolets: retiada i repicats de zones malmeses i coronaments, cornisa, nous coronaments, reconstrucció de l'estucat i remolinats degut a desprendiments i desgast, reparació d'esquerdes i fisures, reajuntat de peces i restitució de volums, baranes, reconstucció de balcons, fusteria exterior i persianes, elements decoratius, baixants pluvials, eliminar instal.lacions obsoletes i ordenar les actuals, etc.... Per finalitzar amb els acabats finals de pintat de serralleria i tota la façana. 

Agraïts per poder haver reconstruït un edifici tant emblemàtic de Girona.