Sectorització d´incendis, tancament vertical i franja a coberta al Pol. Mas Xirgu de GIRONA.

03/08/2017

Hem executat els treballs de sectorització d´incendis, tancament vertical i franja a coberta - en la separació de 2 activitats de magatzem a una nau del Polígon Mas Xirgu situat a Girona.