Què fem

Ens dediquem a la gestió de projectes ,obres i industrials de cares a reformes, obra nova, manteniments o accións  puntuals de qualsevol tipus. 

A AVANTE Gestió Tècnica, captem la necessitat del client, gestionem el procés de projecte, la contractació dels millors industrials i l'execució de les solucions projectades i ofertades a través els nostres col·laboradors (Process & Contracting Management).

ASSESSOREM

La nostra àrea econòmica, juntament amb el departament tècnic, ens posem a disposició del client per realitzar un estudi prèvi, econòmic i tècnic amb la finalitat de poder determinar la viabilitat de la inversió i poder ajustar-se a les necessitats del client.

Des de la captació d'un sòl, l'estudi previ, el projecte i fins a l'execució i lliurament de l'obra o servei.

PROJECTEM

AVANTE Gestió Tècnica projectem les idees i necessitats dels nostres clients per tal que la seva inversió tingui valor afegit. Estudiem totes les possibilitats fins a l'últim detall per tal d'assegurar temps i cost de la inversió.  La clau de l'èxit dels nostres projectes és fer fàcil i racional l´aplicació de tecnologies constructives i d'instal·lacions al servei de les persones.

La clau és el nostre mètode de treball i els col·laboradors que formen part del nostre equip.

EXECUTEM

AVANTE Gestió Tècnica materialitza els projectes encarregats, assumint els compromisos de cost i de calendari. La nostra gestió de compra amb proveïdors i industrials col·laboradors especialistes és clau per aquest compliment. El control, la gestió, la coordinació en l'execució de l'obra o servei són ingredients bàsics per la rendibilitat de les inversions dels nostres clients.

RENDIBILITZEM

Quan AVANTE Gestió Tècnica pot gestionar de manera integral la fase de Projecte i Execució de l'obra o servei, la rentabilitat i l'estalvi de la inversió del nostre client és màxima, ja que els paràmetres d'estalvi en disseny arquitectònic, sostenibilitat i instal·lacions produeix directament un estalvi en consums energètics.  

El nostre treball en equip de tots els professionals, tècnics i industrials, que intervenen en la viabilitat d'un projecte, el seu disseny i la seva futura execució és fonamental per assegurar l'èxit.