Departament comercial

  • Captem de les necessitats dels client, tant obra nova com rehabilitació o equipament interior.
  • Seleccionem dels industrials i col.laboradors més especialistes i eficients.
  • Tots els àmbits, tots els sectors: Hosteleria – Residencial – Industrial - Institucional.